Egenterapi (personligt udviklingsarbejde)

Jeg tilbyder psykodynamisk didaktisk psykoterapi for professionelle (læger, psykologer mm) i psykoterapeutiske efteruddannelser.

I arbejdet med mennesker, der har det svært, er vores indre verden et centralt diagnostisk og terapeutisk instrument. Derfor er det væsentligt at man som psykoterapeut erhverver sig en solid og nuanceret selvforståelse, blandt andet igennem personlig terapi.

I egenterapi får man muligheden for at komme i kontakt med og arbejde med eventuelle psykologiske og relationelle udfordringer. Dette er også vejen til, at blive mere fortrolig med egne styrker og sårbarheder, for derved at blive mere fri og kreativ (mindre rigid og hæmmet) i det private og professionelle liv.

 

Supervision

Jeg tilbyder supervision af det psykoterapeutiske arbejde indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske felt. Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe. Det kan være som et længere supervisionsforløb eller med enkeltstående opgaver. Supervisionen tager afset i psykodynamisk  og gruppeanalytisk forståelse, men der inddrages også andre teoretiske retninger, når dette er relevant.

Siden 2021 har jeg arbejdet kontinuerligt med supervision af uddannelseslæger i psykodynamisk psykoterapi på AUH i Skejby.