Klinikken har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.  Det kræver ikke en henvisning for at komme i udrednings- eller behandlingsforløb. Der er fuld selvbetaling for udredning og behandling.

 

 

Priser

(fra 1. juli 2024)

Første konsultation (90 minutter)  – 4800,- kr

Efterfølgende konsultationer (60 minutter) – 2400, – kr

Blødprøver og EKG – 600, – kr

Udskrivningsbrev til praktiserende læge/henvisning til det offentlige/kort erklæring  – 1200, – kr

Erklæring, længere – 2400, – kr

*  Udredningsforløb for AD(H)D og kræver typisk den første plus 3 efterfølgende udrednings konsultationer. Der er typisk behov for 3-5 behandlings konsultationer til indstilling af AD(H)D medicin. Forløbet afsluttes ofte med udskrivningsbrev til praktiserende læge.

 

Betaling

Betaling foregår efter hver konsultation via MobilePay eller bankoverførsel.

 

Afbud

Du bør være opmærksom på, at melde afbud senest dagen før den planlagte aftale (per telefon besked, SMS eller e-mail), da der ellers er betaling for konsultationen.

 

 

Muligheder for tilskud: 

Sygesikring gruppe 2

De fleste er i sygesikringsgruppe 1

 • Hvis du er i sygesikringsgruppe 1, er du tilmeldt en bestemt praktiserende læge.
 • Du skal have henvisning fra praktiserende læge til behandling hos speciallæge (altså dem med overenskomst/ydernummer), fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.
 • Du skal selv betale det fulde beløb ved konsultation hos speciallæge uden overenskomst med sygesikringen.

Vigtigt at vide før du skifter:

 • Hvis du skifter til sygesikringsgruppe 2, er du ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge.
 • Det betyder, at du skal betale for almindelige lægebesøg, besøg hos lægevagt, blodprøver, medicinbestillinger mv. (Egenbetalingen er typisk mellem 100 og 300 kr).
 • Spørg gerne din praktiserende læge til råds før du skifter, så du kender betingelserne.
 • Behandling på sygehus er fortsat gratis.
 • Børn under 15 år følger som udgangspunkt deres forældres valg af læge og sikringsgruppe. Børn kan dog med forældrenes samtykke vælge en anden læge eller en anden sikringsgruppe end forældrenes.
 • Når du har skiftet til sygesikringsgruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle praktiserende læger og speciallæger uden henvisning. Du skal dog stadig bruge henvisning, hvis du skal til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog.
 • Når du har skiftet til sygesikringsgruppe 2, får du tilskud fra regionen til udredning og behandling hos alle praktiserende læger og speciallæger.

Tilskuddets størrelse og vilkår:

 • Du kan via regionen få refunderet en stor del af udgiften til udredning og behandling hos privatpraktiserende speciallæger (op til 20 kontakter hos psykiater).
 • Du får samme tilskud fra regionen som en borger i sygesikringsgruppe 1 får til en tilsvarende behandling.
 • Hvis prisen på behandling hos praktiserende læge eller speciallæge er højere end tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen.
 • Betaling sker efter hver konsultation, hvorefter du selv kontakter borgerservice i din bopælskommune og får refunderet dit udlæg, fraset egenbetaling.
 • Takstkortet viser det beløb, du får refunderet efter hver konsultation.
 • Når du anmoder din bopælskommune om refusion, skal du bruge den originale regning fra speciallægen og dokumentation for betalingen. Begge dele sendes elektronisk eller pr. brev til borgerservice mærket ”Att: Sygesikringsgruppe 2 – refusion og afregning”. Sagsbehandlingen tager 1-2 uger, hvorefter pengene indsættes på din NemKonto.

Sådan skifter du mellem sygesikringsgruppe 1 og 2:

 • Du kan skifte sikringsgruppe via borger.dk eller ved direkte henvendelse til borgerservice i din bopælskommune.
 • Ændringen træder i kraft 14 dage efter, at kommunen har modtaget din skriftlige anmodning.
 • Du får et nyt sundhedskort ved gruppeskift. Efter et år er det muligt igen at skifte til sygesikringsgruppe 1.
 • Skiftet mellem sikringsgruppe 1 og 2 skal være trådt i kraft inden første konsultation hos speciallæge, for at du kan få refunderet udlæg.

 

Private sundhedsforsikringer

Du kan undersøge med dit forsikringsselskab eller med din arbejdsgiver, om du har en sundhedsforsikring, som dækker behandling hos en speciallæge i psykiatri.

 

Sygesikringen Danmark

Du kan få et lille tilskud, hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark Gruppe 2