Individuel psykoterapi (samtaleterapi)

 

Psykodynamisk psykoterapi er en form for samtaleterapi forankret i psykoanalytisk teori og metode. Den indebærer at vi mødes gentagende gange og i dialogen skaber en fælles forståelse af dine fremtrædende problemstillinger og muligheder for forandring.

I samtalerne tager vi udgangspunkt i problemstillingerne, som de udspiller sig og hvordan du håndterer dem i hverdagen. I løbet af samtaleforløbet vil vi sammen identificere og få forståelse for underliggende, mindre bevidste årsager til udfordringer, der begrænser og besværliggør dit liv.

Terapeutiske forløb kan være af kortere eller længere varighed. Rammen og prisen aftales i begyndelsen af forløbet.

 

 

Gruppeanalytisk psykoterapi

 

Kæmper du med tilbagevendende angst og depressive symptomer, som ikke reagerer godt på behandling? Har du  personlighedsmæssige mønstre og gentagende relationelle udfordringer fx i forholdet til din familie, partner, venner eller i  samarbejde med kollegaer? Kæmper du med at finde din plads og kunne fungere i grupper og teams?

Så vil analytisk gruppeterapi være en god behandlingsmulighed for dig.

Aktuelt er det ikke muligt at starte i en gruppeanalytisk gruppe. Ændringer  annonceres løbende på websiden.